Mebyou AB

Mebyou AB har två IT produkter i portföljen det är e-serve och Byggmolnet. e-serve är en helautomatiserad e-tjänst för bokning och betalning online. Byggmolnet är ackrediterad leverantör av digitala personalliggare för byggbranschen. Mebyou AB utvecklar även företag och organisationer, bl.a. genom att arbeta med ledningsgrupps- och teamutveckling. Vi genomför också rena utbildningsinsatser och coachning av både ledare och medarbetare. Det spelar ingen roll om behovet är att behålla en framgångsrik position, eller om det handlar om att bygga upp och utveckla verksamheten från ett sämre utgångsläge. Vi vänder oss till både privata och offentliga kunder och genomför både stora och små uppdrag. När vi åtar oss uppdrag kan vi även erbjuda konferenslokaler här hos oss.

 

Bokningssystem

e-serve är en helautomatiserad e-tjänst för bokning och betalning online. Med e-serve får användare möjligheten att på ett enkelt sätt hitta lediga tider och lokaler. Direkt i tjänsten kan användarna boka och avboka med direktbetalning samt erhålla automatisk återbetalning utifrån avbokningsregler.

 

www.e-serve.se
033 - 10 55 99
support@e-serve.se

Personalliggare

Byggmolnet är ackrediterad leverantör av digitala personalliggare för byggbranschen. Med produkter inriktade på enkel använding tillhandahåller Byggmolnet bl.a. en automatisk personalliggare som registrerar personals närvaro genom en app på mobilen.

 
 

www.byggmolnet.com
033 - 12 22 42
support@byggmolnet.com

Coaching

Mebyou AB har professionella coacher som hjälper klienten att hitta lösningar på utmaningar, eller vägar framåt i en process, genom en tydlig samtalsmetod. Coachen stärker och hjälper på olika sätt klienten att själv komma vidare genom att belysa, reflektera och fråga.

 
 

www.mebyou.se
033 - 12 22 42
support@mebyou.se