COACHING

 

En professionell coach hjälper klienten att hitta lösningar på utmaningar, eller vägar framåt i en process, genom en tydlig samtalsmetod. Coachen stärker och hjälper på olika sätt klienten att själv komma vidare genom att belysa, reflektera och fråga.

 
I sitt arbete med att coacha ledare och medarbetare använder sig Yvonne dels av sin långa erfarenhet av samtal från sin tid inom socialpsykiatri och socialt arbete och dels av sin gedigna bakgrund inom ledarskap. Hon är också utbildad inom NLP, som är en förkortning av Neuro-Lingvistisk Programmering. NLP är ett lite krångligt namn på ett väldigt praktiskt och användbart sätt att arbeta med coachning. Grundarna av NLP studerade tre av 1900-talets största och mest framgångsrika terapeuter. De som studerades var Milton Erickson, Fritz Perls och Virginia Satir. Milton Erickson och Fritz Perls var psykoterapeuter och Virginia Satir var socialarbetare med familjeterapi som specialitet. Anledningen till att de studerades, var att man ville skapa effektiva och praktiskt användbara modeller för andra terapeuter.
Dessa modeller och den kunskap som blev resultatet gavs så småningom namnet Neuro-Lingvistisk Programmering. Namnet syftar på processen att ta reda på hur ytterst skickliga människor använder sin hjärna (neurologi) och sitt språk (lingvistik) för att skapa resultat. ”Programmering” syftar på själva inlärningen av framgångsrika sätt att använda hjärna och språk. Under coachning med hjälp av NLP får man lära sig praktiska verktyg som är till hjälp för att förändra sitt sätt att tänka och agera för att kunna uppnå sina mål.
 
Yvonne är utbildad i NLP-coachning av Kjell Enhager, som är en av Sveriges mest välrenommerade coacher. Han har bl.a. jobbat som coach för Svenska damlandslaget i golf och är en bidragande faktor till deras framgångar de senaste åren. En av världens mest kända coacher, Anthony Robbins använder sig också av NLP i sitt arbete.