KURSER OCH UTBILDNINGAR

 

Mebyou AB erbjuder också kurser och utbildningar inom många olika områden. Vi jobbar både med öppna och med företagsanpassade utbildningar inom områden som t.ex.:


 > Sälj

 > Ledarskap

 > Förändringsarbete

 > Medarbetarsamtal

 > Konflikthantering

 > Att ge och ta emot feedback

 > Dokumentation